Prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening
   
 
Titel:Prop. 2005/06:72 Genomförande av EG-direktivet om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening
Anmärkning:Se även SOU 2002:13, SOU 2005:14 och SOU 2005:15.
Utgivningsår:2006
Omfång:150 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506072
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:72
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 107 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB