Prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:77 Genomförande av EG-direktiven om unionsmedborgares rörlighet inom EU och varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
Anmärkning:Se även SOU 2002:13, SOU 2005:15, SOU 2005:49 och prop. 2005/06:134.
Utgivningsår:2006
Omfång:314 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506077
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:77
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 244 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB