Prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:80 Reformerad hyressättning
Anmärkning:Se även SOU 2004:91.
Utgivningsår:2006
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:80
Ämnesord:Offentlig rätt , Hyra och annan nyttjanderätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB