Regeringens skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande landsbygdsprogrammet
Anmärkning:Se även SOU 2005:36 och SOU 2005:39.
Utgivningsår:2006
Omfång:57 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506087
Serie:Propositioner nr. 2005/06:87
Ämnesord:Övrigt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB