Prop. 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
   
 
Titel:Prop. 2005/06:79 Konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile
Utgivningsår:2006
Omfång:37 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506079
Serie:Propositioner nr. 2005/06:79
Ämnesord:Internationell rätt , Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB