Prop. 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande
   
 
Titel:Prop. 2005/06:86 Ett ökat samiskt inflytande
Anmärkning:Se även SOU 2002:77 och prop. 2003/04:86.
Utgivningsår:2006
Omfång:147 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506086
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB