SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten
   
 
Titel:SOU 2006:23 Nya skatteregler för idrotten
Utgivningsår:2006
Omfång:248 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225409
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Idrottsskattekommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2006:23
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 250 SEK exkl. moms
I betänkandet föreslås bl.a. förenklade och tydligare skatteregler för idrottsföreningar som bedriver näringsverksamhet samt en regel som klargör hur stor andel professionella utövare en förening får ha utan att förlora sin skattefrihet. Vidare föreslås slopad reklamskatt för ideella föreningar, betydelsefulla administrativa förenklingar samt ett idrottsutövarkonto som gör det möjligt för idrottsutövare att skjuta upp beskattningen av sina idrottsinkomster.
 
  © 2017 Jure AB