Ds 2006:5 Ändringar i luftfartslagen
– kompletterande bestämmelser till två EG-förordningar på lufträttens område
   
 
Titel:Ds 2006:5 Ändringar i luftfartslagen – kompletterande bestämmelser till två EG-förordningar på lufträttens område
Anmärkning:Se även 261/2004/EG och 251/91/EEG samt prop. 2006/07:3.
Utgivningsår:2006
Omfång:108 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138225328
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2006:5
Ämnesord:Sjö- och transporträtt

Pris: 181 SEK exkl. moms
I promemorian lämnas förslag med de kompletterande bestämmelser som behövs rörande bl.a. tillsynsmyndighet och påföljder för överträdelser.
 
  © 2017 Jure AB