Prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten
   
 
Titel:Prop. 2005/06:5 Lantmäteriverksamheten
Anmärkning:Se även SOU 2003:111 prop. 2007/08:134.
Utgivningsår:2005
Omfång:76 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506005
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:5
Ämnesord:Fastighetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB