Prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat
   
 
Titel:Prop. 2005/06:45 Finansiella konglomerat
Anmärkning:Se även Ds 2005:1.
Utgivningsår:2006
Omfång:418 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506045
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:45
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 221 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB