Prop. 2005/06:89 Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter
   
 
Titel:Prop. 2005/06:89 Tullverkets ingripanden mot varor som misstänks göra intrång i vissa immateriella rättigheter
Anmärkning:Se även 1383/2003/EG.
Utgivningsår:2006
Omfång:67 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:89
Ämnesord:Offentlig rätt , Immaterialrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB