Prop. 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
   
 
Titel:Prop. 2005/06:96 Elektroniskt kungörande i Post- och Inrikes Tidningar
Utgivningsår:2006
Omfång:28 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506096
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:96
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB