Prop. 2005/06:123 En modernare kriminalvårdslag
   
 
Titel:Prop. 2005/06:123 En modernare kriminalvårdslag
Anmärkning:Se även SOU 2005:54 del 1-2.
Utgivningsår:2006
Omfång:109 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506123
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:123
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 106 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB