Lagtexter för socialtjänsten 2006
– Sociallagarna
   
 
Författare:Fahlberg Gunnar , Julin Suzanne , Rundqvist Karl-Ingvar
Titel:Lagtexter för socialtjänsten 2006 – Sociallagarna
Utgivningsår:2006
Omfång:278 sid.
Förlag:Gothia
ISBN:9172054883
Typ av verk:Författningssamling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 281 SEK exkl. moms
Denna författningssamling innehåller rena lagtexter, utan kommentarer, av ett drygt tjugotal av de för socialtjänsten viktigaste lagarna:

SoL, Äldreförsörjningsstöd, LVU, LVM, LSS, LASS, Socialtjänstförordningen, Lag om mottagande av asylsökande, Föräldrabalken(utdrag), Förvaltningslagen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen, Sekretesslagen(utdrag), Brottsbalken(utdrag), Kommunallagen, Lagar om färdtjänst resp. riksfärdtjänst, Prisbasbelopp, Lag om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare, Lag om verkställighet av ungdomsvård, Lag om besöksinskränkningar vid viss tvångsvård samt förordningar m.m. och som anknyter till dessa lagar.

Denna upplaga innehåller författningarna i den lydelse de hade den 1 januari 2006.
 
  © 2017 Jure AB