Prop. 2005/06:92 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
   
 
Titel:Prop. 2005/06:92 Försöksverksamhet med komplement till färdtjänst
Anmärkning:Se även SOU 2005:26.
Utgivningsår:2006
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506092
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:92
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB