Prop. 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
   
 
Titel:Prop. 2005/06:93 Samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone
Utgivningsår:2006
Omfång:95 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506093
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:93
Ämnesord:Processrätt , Internationell rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB