Prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning
   
 
Titel:Prop. 2005/06:105 Trygga konsumenter som handlar hållbart - Konsumentpolitikens mål och inriktning
Anmärkning:Se även Ds 2004:51, SOU 2004:119 och SOU 2005:51.
Utgivningsår:2006
Omfång:132 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506105
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:105
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB