Prop. 2005/06:150 Europakooperativ
   
 
Titel:Prop. 2005/06:150 Europakooperativ
Anmärkning:Se även Ds 2005:45.
Utgivningsår:2006
Omfång:444 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506150
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:150
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 221 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB