Regeringens skrivelse 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:171 Vissa fiskeripolitiska frågor
Anmärkning:Se även SOU 2005:27.
Utgivningsår:2006
Omfång:83 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506171
Serie:Propositioner nr. 2005/06:171
Ämnesord:Övrigt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB