Den ideella föreningen
– Juridik och ekonomi
   
 
Författare:Thunberg Björn
Titel:Den ideella föreningen – Juridik och ekonomi
Utgivningsår:2006
Omfång:122 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144036086
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Den ideella föreningen ger läsaren god inblick i arbetet med ideella föreningar. I boken beskrivs hur man ökar engagemanget, underlättar arbetet och stärker ekonomin. Författaren visar också hur man effektivast sköter föreningens administration, ekonomi och juridik för att kunna frigöra resurser till kärnverksamheten.

Björn Thunberg ger både en historisk tillbakablick och sin syn på ideella föreningars framtida hot och möjligheter. Innehållet i boken är praktiskt inriktat och behandlar ämnen som organisationsformer, föreningsstämma, stadgar och styrelsearbete. För ideella föreningar kan sponsring vara en framgångsrik väg till förbättrad ekonomi. En del i boken ägnar författaren därför åt just sponsring.

Den ideella föreningen kan användas som en praktisk handbok i det dagliga arbetet då den innehåller flera checklistor och behandlar många av de frågor som medlemmar, styrelse och funktionärer ställs inför. Författarens många tips och vägledningar i ovana situationer gör den också värdefull som inspirationskälla för alla som arbetar i ideella föreningar.
 
  © 2017 Jure AB