Regeringens skrivelse 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:110 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken
Utgivningsår:2006
Omfång:197 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506110
Serie:Propositioner nr. 2005/06:110
Ämnesord:Övrigt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB