Regeringens skrivelse 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:114 Strategisk exportkontroll 2005 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Utgivningsår:2006
Omfång:99 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506114
Serie:Propositioner nr. 2005/06:114
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB