Det svenska miraklet i repris?
   
 
Författare:Andersson Thomas , Braunerhjelm Pontus , Jakobsson Ulf
Titel:Det svenska miraklet i repris?
Utgivningsår:2006
Omfång:165 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355518
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 217 SEK exkl. moms
Mellan 1870 och 1970 uppvisade Sverige inget mindre än ett ekonomiskt mirakel med imponerande tillväxt och välståndsutveckling. Denna dynamiska omvandling av det svenska samhället understöddes av betydande satsningar på utbildning och infrastruktur samt andra institutionella förändringar som främjade risktagande, entreprenörskap och innovationer. Många av dagens svenska storföretag bygger på radikala innovationer från den tidpunkten och kring dessa företag har ett antal internationellt sett mycket framgångsrika industriella kluster växt fram.

Frågan är vilken roll Sverige kan förväntas få i den pågående globala omstruktureringen? Det finns en risk, menar författarna, att vi för en ekonomisk politik som på sikt försvårar förnyelse och dynamik, vilket i sin tur leder till svagare tillväxt och välståndutveckling. Men om den ekonomiska politiken tar sin utgångspunkt i de möjligheter som ny teknik och globalisering skapar och där förnyelsekrafterna kommer till sin rätt, skapas också förutsättningar för en långsiktigt hög tillväxt.

Boken avslutas med konkreta ekonomisk-politiska rekommendationer.
 
  © 2017 Jure AB