Svensk Lots del I: Västkusten - Sydkusten - Vänern
– Kust- och hamnbeskrivning
   
 
Titel:Svensk Lots del I: Västkusten - Sydkusten - Vänern – Kust- och hamnbeskrivning
Anmärkning:1 A4-pärm.
Utgivningsår:1996
Omfång:348 sid.
Förlag:Sjöfartsverket
ISBN:9922583321
Ämnesord:Sjöfart , Övrigt

SLUT på förlag
Svensk Lots är en seglingsbeskrivning över svenska farvatten och hamnar. Den är främst anpassad för yrkessjöfarten.

Del I - Beskrivning av angöring, kust, genomsegling, insegling och hamnar från norska gränsen till Torhamnsudde (i Blekinge) samt Vänern inklusive Göta älv/Trollhätte och Säffle kanaler.
 
  © 2017 Jure AB