Svensk Lots del II: Ostkusten - Gotland - Mälaren
– Kust- och hamnbeskrivning
   
 
Titel:Svensk Lots del II: Ostkusten - Gotland - Mälaren – Kust- och hamnbeskrivning
Utgivningsår:1998
Omfång:292 sid.
Förlag:Sjöfartsverket
ISBN:9925836166
Ämnesord:Sjöfart , Övrigt

SLUT på förlag
Svensk Lots är en seglingsbeskrivning över svenska farvatten och hamnar. Den är främst anpassad för yrkessjöfarten.

Del II - Beskrivning av angöring, kust, genomsegling, insegling och hamnar från Torhamnsudde (i Blekinge) till finska gränsen inklusive Gotland, Öland samt Mälaren.
 
  © 2017 Jure AB