Svensk Kusthandbok del 3: Kråkelund - Eggegrund
   
 
Titel:Svensk Kusthandbok del 3: Kråkelund - Eggegrund
Utgivningsår:1994
Omfång:220 sid.
Förlag:Sjöfartsverket
ISBN:9919417289
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Sjöfart , Övrigt

SLUT på förlag
Svensk Kusthandbok är en kombinerad kust- och hamnbeskrivning för mindre fartyg med ett djupgående i regel mindre än tre meter. Nyutgivning har upphört men vissa böcker finns fortfarande till försäljning.

Svensk Kusthandbok redovisar de leder och hamnar som inte finns med i den för yrkessjöfarten anpassade Svensk Lots.

I beskrivningen har stor vikt lagts vid att försöka tillgodose fritidsflottans krav och behov. Förutom hamn- och inseglingsinformation är bl.a. kustens och skärgårdens naturvårdsområden beskrivna i ord och bild.

Denna del täcker området:

Kråkelund - Eggegrund
 
  © 2017 Jure AB