Inköpsteknik
– Praktisk handbok för effektivare inköp
   
 
Författare:Rosell Lennart
Titel:Inköpsteknik – Praktisk handbok för effektivare inköp
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2006
Omfång:168 sid.
Förlag:Björn Lundén Information
ISBN:9170274932
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 296 SEK exkl. moms
Detta är en praktiskt inriktad handbok för dig som arbetar med inköp. Oavsett om du jobbar i ett stort eller litet företag är boken en hjälp att utveckla och förbättra dina inköpsrutiner. Boken tar upp allt från planering och förhandling till leverans och uppföljning. du får också reda på hur du gör för att lyckas som förhandlare och vilka regler som finns för hur avtal skall se ut. Boken tar även upp frågor om etik, miljö m.m. som en modern inköpare måste ta hänsyn till.

Ur innehållet:
- Inköpsteknik, vad är det?
- Inköparens roll
- Inköpsetik
- Inköpsanalys
- Val av leverantör
- Prisförhandling
- Import
- Förhandlingsteknik
- Logistik
- Kvalitetskontroll
- Reklamationer och tvister
- Lagen om avtal
- Miljö- och samhällsansvar
 
  © 2017 Jure AB