Affärstvister och konfliktlösning
   
 
Författare:Ramberg Jan
Titel:Affärstvister och konfliktlösning
Utgivningsår:2006
Omfång:264 sid.
Förlag:Industrilitteratur
ISBN:9175486970
Produkttyp:Inbunden
Serie:Internationell affärsrätt nr. 4
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt

Pris: 438 SEK exkl. moms
Affärstvister kan i många fall undvikas, i vart fall avgöras utan långdragna och kostnadskrävande processer. Affärstvister och konfliktlösning redovisar metoder att undvika rättstvister genom tydlig och genomtänkt avtalsskrivning samt uppgörelser med anlitande av experter, advokater och medlare.

Bokens huvudavsnitt innefattar en redogörelse för olika former av rättsligt förfarande, med särskild tonvikt på problem i internationella tvister vid val av skiljemän, plats för förfarandet och tillämplig lag. Framställningen är översiktlig för att underlätta för sådana, som inte redan är väl insatta i problematiken, att förstå huvudprinciperna.

I 15 bilagor redovisas bl.a. relevant lagtext samt modellklausuler, regler och anvisningar publicerade av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut, ICC och IBA.
 
  © 2017 Jure AB