På spaning efter tillväxtens rötter
– en essä om teori, praktik och sunt förnuft
   
 
Författare:Anell Lars
Titel:På spaning efter tillväxtens rötter – en essä om teori, praktik och sunt förnuft
Utgivningsår:2006
Omfång:328 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355666
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 232 SEK exkl. moms
Bland dagens forskare finns ett starkt intresse för tillväxtfrågor, vilket lett till en uppsjö av teoretiska ansatser och försök att empiriskt pröva hypoteser. Redan de klassiska ekonomerna ägnade betydande tankekraft åt att analysera varför produktionen växte och hur resultatet fördelades. Den historiska utvecklingen visar en rik provkarta på ekonomier som utvecklats mer eller mindre bra.

Lars Anell analyserar och värderar de tillväxtpåverkande faktorerna i ett historiskt perspektiv. Ambitionen är att visa vilka krafter som otvetydigt bidrar till eller förhindrar ekonomisk tillväxt. I en text som är befriad från ekonomisk jargong men överflödande rik på konkreta exempel och roande anekdotiskt material vaskar han fram faktorer som med stor sannolikhet kan ligga till grund för en klok ekonomisk politik – och finner samtidigt att ett antal politiska sanningar saknar empiriskt fotfäste.

Lars Anell studerade vid Handelshögskolan och Stockholm universitet innan han inledde sin yrkeskarriär vid Finansdepartementet. Därefter har han bland annat arbetat som ambassadör i Genève och Bryssel. Åren 1994–2001 tillhörde han Volvos koncernledning.
 
  © 2017 Jure AB