Utopister och samhällsomdanare
– Stora ekonomiska tänkares liv och idéer
   
 
Författare:Heilbroner Robert L.
Titel:Utopister och samhällsomdanare – Stora ekonomiska tänkares liv och idéer
Utgivningsår:2006
Omfång:352 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355410
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 279 SEK exkl. moms
I denna bok binder författaren samman så vitt skilda tänkare som Adam Smith och Karl Marx och temat är det som är gemensamt för deras högst olika idéer, nämligen sökandet efter att förstå hur ett kapitalistiskt samhälle fungerar.

I ett djärvt nytt avslutande kapitel – Den värdsliga filosofins slut? – påminner oss Heilbroner om att ordet slut syftar både på ekonomins mening och dess begränsningar. Detta kapitel förmedlar en oro över att dagens ökande ”vetenskapliga” ekonomi kanske förbiser fundamentala, sociala och politiska ämnen som är centrala för ekonomin. Därför är denna bok inte bara en oumbärlig belysning av vårt förflutna utan också en uppmaning att agera för vår framtid.

Robert L. Heilbroner (1919–2005), ekonomiprofessor emeritus, publicerade över tjugo böcker och oräkneliga artiklar under sin femtiofemåriga karriär – hela tiden vid The New School of Social Research i New York – men han är mest känd genom sin första bok The Worldly Philosophers (Utopister och samhällsomdanare), vilken gav liv åt det svårtillgängliga ämnet ”den ekonomiska tankens historia”.

Originalets titel: The Worldly Philosophers

Översättning: Anders Byttner och Gunnar Sandin
 
  © 2017 Jure AB