E-handel - Att göra affärer på nätet: H2000 Näthandel A
– Fakta & uppgifter
   
 
Författare:Pihlsgård Anders , Skandevall Bo
Titel:E-handel - Att göra affärer på nätet: H2000 Näthandel A – Fakta & uppgifter
Upplaga:4 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:192 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147074655
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Snabbväxande företag fusionerar, några knoppar av delar av verksamheten medan andra tvingas skära ned. Utvecklingen i den dynamiska IT-branschen går mycket fort.

Internet har förändrat vårt sätt att kommunicera med varandra. Nätet har utvecklats till allmän mötesplats och källa för såväl affärsuppgörelser, informationssökning som underhållning.

Denna bok har följande kännetecken:
• Ger en övergripande introduktion till den elektroniska handeln.
• Gör läsaren till en medveten Internetanvändare.
• Utvecklar förmågan att hitta nya affärsmöjligheter via Internet.
• Orienterar om vilka transport- och miljövinster som kan uppnås via e-handel.
• Ger kunskap om vilka rättsregler som styr e-handeln.
 
  © 2017 Jure AB