Grundläggande ekonomistyrning
   
 
Författare:Carlson Mikael
Titel:Grundläggande ekonomistyrning
Utgivningsår:2006
Omfång:101 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147086882
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 248 SEK exkl. moms
Grundläggande ekonomistyrning orienterar läsaren om centrala delar av ett företags ekonomi: budgetering, investeringskalkyler samt kapitalbehov och finansiering. Beskrivningen är enkelt framställd, ofta med exempel som stöd.

Mikael Carlson är civilekonom DHS och har varit verksam som lärare i företagsekonomi och revisor. Han har skrivit flera böcker och artiklar inom området. Mikael Carlson ingår i referensgruppen för BAS Nyckeltal och är ordförande för Sveriges Redovisningskonsulters Förbund (SRF) samt för Nordic Accountant Federation (NAF).
 
  © 2017 Jure AB