Konstitutionellt rättighetsskydd
– svensk rätt i ett komparativt perspektiv
   
 
Författare:Nergelius Joakim
Titel:Konstitutionellt rättighetsskydd – svensk rätt i ett komparativt perspektiv
Utgivningsår:1996
Omfång:802 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138505231
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Detta är en analys av skyddsmekanismerna för de medborgerliga rättigheterna i ett antal västliga rättssystem. Förutom Sverige behandlas Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbritannien och USA. Ett särskilda kapitel ägnas EG-rätten och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. För Sveriges del ligger tyngdpunkten på lagstiftarens möjligheter att begränsa rättigheterna i 2 kap. regeringsformen, lagrådets verksamhet samt domstolarnas lagprövningsrätt. Innehåller också principiella resonemang vad förekomsten av ett starkt rättighetsskydd innebär för demokratin.
 
  © 2017 Jure AB