Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt
   
 
Författare:Nergelius Joakim
Titel:Förvaltningsprocess, normprövning och europarätt
Utgivningsår:2000
Omfång:171 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913920233X
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 167
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt

SLUT på förlag
Svenska domstolar har på senare år allt oftare tillämpat EG-rättens allmänna rättsprinciper och även i några fall åsidosatt svensk lag till förmån för EG-regler. Flera av dessa fall, bl.a. Barsebäcksmålet, behandlas. Frågor om hur normprövningsrätten påverkas och skyldigheten att begära förhandsbesked från EG-domstolen analyseras ingående. En diskussion förs också om framtidens processformer.
 
  © 2017 Jure AB