A Practitioner's Guide to EU Financial Services Directives
   
 
Titel:A Practitioner's Guide to EU Financial Services Directives
Utgivningsår:2006
Omfång:436 sid.
Förlag:City & Financial Publishing
ISBN:1905121075
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Krediträtt , EU-rätt

Pris: 1259 SEK exkl. moms
Contents:

Chapter 1: Introduction to EU legislation
Chapter 2: The Financial Services Action Plan

Regulation of credit institutions
Chapter 3: Banking Consolidation Directive

Regulation of investment firms and the wholesale markets
Chapter 4: MiFID and the Investment Services Directive
Chapter 5: Market Abuse Directive
Chapter 6: Prospectus Directive
Chapter 7: Settlement Finality Directive
Chapter 8: Collateral Directive
Chapter 9: UCITS Directives

Regulation of the retail markets
Chapter 10: Distance Marketing of Consumer Financial Services Directive
Chapter 11: E-commerce policy communication

Regulation of insurance companies
Chapter 12: Life and Non-Life Insurance Directives
Chapter 13: Insurance Mediation Directive

Prudential rules and supervision
Chapter 14: Financial Conglomerates Directive
Chapter 15: Money Laundering Directive
Chapter 16: Electronic Money Directive
Chapter 17: Transparency Directive
 
  © 2017 Jure AB