Parlamentarismen i författningen
   
 
Författare:Sterzel Fredrik
Titel:Parlamentarismen i författningen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1999
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913900516X
Serie:Institutet för rättsvetenskaplig forskning nr. 117
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag
Den konstitutionella rätten är både statsvetenskap och juridik. Regeringsformens bestämmelser om parlamentarismen och deras tillämpning i praxis granskas. I särskilda kapitel behandlas reglerna om regeringens avgång och bildande, extra val och folkomröstning. Denna andra upplaga är uppdaterad med hänsyn till den rättsutveckling som skett sedan den första upplagan gavs ut år 1983.
 
  © 2017 Jure AB