E-handel
– Redovisning och juridik
   
 
Titel:E-handel – Redovisning och juridik
Utgivningsår:2006
Omfång:126 sid.
Förlag:Ekonomistyrningsverket
ISBN:9173451606
Ämnesord:Ekonomi , IT-rätt

SLUT på förlag
Vid införandet av elektronisk handel uppstår en rad frågor som är knutna till den lagstiftning och övrigt regelverk som är tillämpligt. Syftet med denna bok är att visa hur lagstiftning och regelverk blir tillämpliga när traditionell pappersbaserad handel byts ut mot elektroniska handelsmeddelanden och förändrade arbetssätt.

Boken behandlar frågor såväl inom området intern kontroll och redovisning som inom elektronisk arkivering, avtal, systemdokumentation m.m. Inledningsvis finns en kort beskrivning av vad elektronisk handel är samt standarder för e-handel och e-fakturering i offentlig sektor.

Boken är främst avsedd för dig som arbetar med införande av elektronisk handel och övriga berörda inom inköp, ekonomi, kommunrevision, IT, arkiv m.m. inom kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vissa kapitel är mer allmänna och kan vara av intresse för en bredare läsekrets. Även om boken riktar sig till offentlig sektor kan den till stora delar även tjäna till ledning för varu- och tjänsteleverantörer samt IT-systemleverantörer.

Denna bok ger också en överblick över området och kan fungera som uppslagsbok då olika frågor aktualiseras.

Boken har tagits fram inom ramen för det arbete med att främja elektronisk handel i offentlig sektor som bedrivs under begreppet SFTI (Single Face To Industry) av Sveriges Kommuner och Landsting, Verket för förvaltningsutveckling (Verva) samt Ekonomistyrningsverket (ESV).
 
  © 2017 Jure AB