Penningmarknaden
   
 
Författare:Nyberg Lars , Viotti Staffan , Wissén Pehr
Titel:Penningmarknaden
Utgivningsår:2006
Omfång:277 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9789185355747
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Här finns svaren på frågorna om hur det verkligen går till penningmarknaden. Hur fungerar statsskuldväxlar, bankcertifikat, statsobligationer, bostadsobligationer, ränteswappar, räntefutures och ränteforwards? Vem köper och säljer, vilka konventioner används när man handlar? Hur är penningpolitiken som sätter ramarna för räntan utformad?

Förutom att ge konkret vägledning förklarar Penningmarknaden också teorin bakom beräkningarna. Hur ser transaktionernas matematik ut? Ränta-på-ränta-beräkningar, penningmarknadens fundamentalsamband och relationen mellan långa och korta räntor kan beskrivas med en konsistent teori som är oumbärlig för den som vill arbeta på penningmarknaden.

Penningmarknaden vänder sig till handlarna på marknaden, till cheferna, till reglerarna och till alla studenter på universitet och högskolor som ska utveckla marknaden. Men det är också en bok för alla som vill förstå hur den svenska ekonomin fungerar.

Lars Nyberg är docent i nationalekonomi och vice riksbankschef, Staffan Viotti är adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och rådgivare till riksbanksledningen och Pehr Wissén är ekonomie doktor och vice vd på SPP.

Detta är en omarbetad utgåva av klassikern Penningmarknaden. Den är anpassad efter dagens situation, där handeln på marknaden blivit alltmer komplicerad.
 
  © 2017 Jure AB