Bilismen
   
 
Författare:Elsässer Björn
Titel:Bilismen
Utgivningsår:2006
Omfång:96 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355828
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 24
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 48 SEK exkl. moms
Bilismen har haft avgörande betydelse för våra levnadsförhållanden under det gångna seklet. Med ett globalt perspektiv beskriver Björn Elsässer hur bilismen har utvecklats sedan 1800-talets slut och diskuterar drivkrafter och förändringsmekanismer. Vilka är de positiva konsekvenserna och vilka är de negativa? Han granskar följderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och analyserar bilismens framtida utvecklingstendenser samt de hot som den står inför idag. Tonvikten ligger på bilen som transportmedel med särskilt fokus på privatbilismen.

Björn Elsässer är nationalekonom och har i sin forskning framför allt inriktat sig på den svenska bilindustrins utveckling.
 
  © 2017 Jure AB