Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Ds, departementsserien
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 1 av 50

Ds 2022:16 Ledarhundar
Regeringskansliet, Offentlig rätt
72 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:15 Regler om privata sjukvårdsförsäkringar inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
Regeringskansliet, Offentlig rätt
104 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:14 Ett hållbart mediestöd för hela landet
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Marknadsrätt
267 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:13 Utökat informationsutbyte
Regeringskansliet, Offentlig rätt
488 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:12 Vistelseförbud för barn
Regeringskansliet, Familjerätt, Offentlig rätt
254 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:11 Arlanda flygplats — en plan för framtiden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
146 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:10 Ett flexiblare karensvillkor i arbetslöshetsförsäkringen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
20 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:9 Ett utvidgat utreseförbud för barn
Regeringskansliet, Offentlig rätt
301 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:8 Deterioration of the security environment – implications for Sweden
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Internationell rätt
51 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:7 Ett försämrat säkerhetspolitiskt läge - konsekvenser för Sverige
Regeringskansliet, Offentlig rätt
51 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:6 Straff för del­tagande i en terrorist­organisation
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
174 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:5 En effektivare upphandlingstillsyn
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Processrätt, Offentlig rätt
124 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:4 Ökade möjligheter till användning av välfärdsteknik inom äldreomsorgen
Regeringskansliet, Offentlig rätt
115 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:3 Garantitillägg i bostadstillägget
Regeringskansliet, Offentlig rätt
159 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2022:1 Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet
Regeringskansliet, Offentlig rätt
348 sid, 2022, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:37 Förbättrad hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet
Regeringskansliet, Straffrätt, Internationell privat- och processrätt, Internationell rätt
51 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:36 Aktivitetskravet i plan- och bygglagen
Regeringskansliet, Fastighetsrätt, Offentlig rätt
62 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:35 Offentlighetsprincipen under covid-19-pandemin
Regeringskansliet, Offentlig rätt
163 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:34 Tydligare reglering av hampa
Regeringskansliet, Offentlig rätt
96 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:33 Kompletterande bestämmelser till förslag om ekonomiska sanktioner mot terrorism
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
77 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:32 Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden
Regeringskansliet, Straffrätt, Offentlig rätt
628 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:31 En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling
Regeringskansliet, Marknadsrätt, Offentlig rätt
49 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:30 Upphovsrätten på den digitala inre marknaden
Regeringskansliet, Immaterialrätt
405 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:29 Åtgärder mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet
Regeringskansliet, Straffrätt
189 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Ds 2021:28 Ansvarsfrågan vid automatiserad körning samt nya regler i syfte att främja en ökad användning av geostaket
Regeringskansliet, Offentlig rätt, Miljörätt
402 sid, 2021, Pris: 136 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 1 av 50

  © 2017 Jure AB