Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  Ds, departementsserien
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 44 av 50

Ds 2001:77 Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt
Fritzes, Offentlig rätt
176 sid, 2002, Pris: 149 SEK exkl. moms   

Ds 2001:76 Ömsesidigt erkännande av beslut om avvisning och utvisning
Fritzes, Offentlig rätt
43 sid, 2002, Pris: 75 SEK exkl. moms   

Ds 2001:75 Tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen
Fritzes, Skadeståndsrätt
67 sid, 2001, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2001:74 Transportörsansvaret i utlänningslagen
Fritzes, Övrigt
136 sid, 2001, Pris: 140 SEK exkl. moms   

Ds 2001:73 Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer
Fritzes, Övrigt
203 sid, 2001, Pris: 145 SEK exkl. moms   

Ds 2001:69 Företagsbot
Fritzes, Straffrätt
100 sid, 2001, Pris: 132 SEK exkl. moms   

Ds 2001:67 Behandling av personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
Fritzes, Offentlig rätt
79 sid, 2001, Pris: 165 SEK exkl. moms   

Ds 2001:66 Några frågor om ordningslagen
Fritzes, Offentlig rätt
78 sid, 2001, Pris: 124 SEK exkl. moms   

Ds 2001:64 Ändrad ordning — Strategisk utveckling för jämställdhet
Fritzes, Övrigt
78 sid, 2001, Pris: 148 SEK exkl. moms   

Ds 2001:63 Svensk basindustri — Konkurrenskraft och hållbar utveckling
Fritzes, Ekonomi
282 sid, 2001, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Ds 2001:63 Svensk basindustri - Bilagedel — Konkurrenskraft och hållbar utveckling
Fritzes, Ekonomi
309 sid, 2001, Pris: 160 SEK exkl. moms   

Ds 2001:62 Etikprövning av forskning som avser människor
Fritzes, Övrigt
233 sid, 2001, Pris: 169 SEK exkl. moms   

Ds 2001:60 Effektivare energianvändning — Förslag till marknadsbaserade åtgärder
Fritzes, Skatterätt, Miljörätt
262 sid, 2001, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Ds 2001:58 Straffrättslig sanktionering av EG:s punktskatteregler för alkohol, tobak och mineraloljor
Fritzes, Straffrätt, Skatterätt
174 sid, 2001, Pris: 166 SEK exkl. moms   

Ds 2001:54 Idrotten i Sverige och EU — en rapport från EU-idrottsarbetsgruppen WADA
Fritzes, Övrigt
276 sid, 2001, Pris: 172 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 | Nästa
Sida 44 av 50

  © 2017 Jure AB