Ds 2003:16 Precooking in the European Union - 9138219859 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:16 Precooking in the European Union
– The World of Expert Groups
   
 
Titel:Ds 2003:16 Precooking in the European Union – The World of Expert Groups
Anmärkning:A Report to the Expert Group on Public Finance by Torbjörn Larsson
Utgivningsår:2003
Omfång:176 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219859
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:16
Serie:ESO-rapport
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 179 SEK exkl. moms

 

Detta är en studie av hur EU:s beslut förbereds inom den informella struktur som de hundratals expertgrupperna utgör. Tre frågor ställs:
1. I vilken grad utnyttjas expertgrupper som ett beslutsinstrument och vilken typ av grupper tillsätts?
2. Hur styr EU-kommissionen expertgruppernas arbete organisatoriskt sett?
3. Varför tillsätts expertgrupper och på vilket sätt kan dessa användas för att påverka besluten i EU?
 
  © 2017 Jure AB