Jure AB - Juridisk Nätbokhandel  
  ESO-rapport
  Sortera kronologiskt
Sortera efter titel
Sortera efter författare
 

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

Nr. 2024:1 ESO 2024:1 Talande tystnad? En ESO-rapport om självcensur i Sverige
Widmalm Sten , Persson Thomas, Casselbrant André
Regeringskansliet, Ekonomi
163 sid, 2024, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:10 ESO 2023:10 Bruk och straff – en ESO-rapport om kriminaliseringen av narkotikakonsumtion
Estrada Felipe, m. fl.
Regeringskansliet, Offentlig rätt
130 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:9 ESO 2023:9 Tuffa tag och tillit – en ESO-rapport om utslussning, eftervård och återfall för dömda till sluten ungdomsvård
Pettersson Tove
Regeringskansliet, Kriminologi, Offentlig rätt
142 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:8 ESO 2023:8 Karriärer och barriärer — en ESO-rapport om skolgång och etablering för unga med utländsk bakgrund
Mood Carina, Jonsson Jan O.
Regeringskansliet, Offentlig rätt
245 sid, 2023, Pris: 358 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:7 ESO 2023:7 Temperaturhöjning i klimatpolitiken – en ESO-rapport om EU:s nya lagstiftning i svensk kontext
Nilsson Magnus
Regeringskansliet, Ekonomi
172 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:6 ESO 2023:6 Fritt valt arbete? En ESO-rapport om könssegregering i utbildning och yrke
Halldén Karin , Stenberg Anders
Regeringskansliet, Ekonomi
185 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:5 ESO 2023:5 Pandemin och pengarna — en ESO-rapport om inkomster, skatter, fördelning och stödåtgärder under covid-19
Angelov Nikolay , Waldenström Daniel
Regeringskansliet, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
204 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:4 ESO 2023:4 Handel med stor effekt — en ESO-rapport om utrikeshandeln med el
Diczfalusy Bo, Hellner Cecilia
Regeringskansliet, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
162 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:3 ESO 2023:3 Kriminella på kartan — en ESO-rapport om den organiserade brottslighetens geografi
Mondani Hernan , Rostami Amir
Regeringskansliet, Kriminologi, Statsvetenskap och politik
127 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:2 ESO 2023:2 Vem bor här? En ESO-rapport om gamla och nya folkräkningar
Andersson Gunnar, Monti Andrea , Kolk Martin
Regeringskansliet, Statsvetenskap och politik, Offentlig rätt
85 sid, 2023, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Nr. 2023:1 ESO 2023:1 Stability in the Balance — a Report on the Roles of Fiscal and Monetary Policy to the Expert Group on Public Economics
Calmfors Lars, Hassler John, Seim Anna
Regeringskansliet, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
243 sid, 2023, Pris: 258 SEK exkl. moms   

Nr. 2022:3 ESO 2022:3 Samspel för stabilitet — en ESO-rapport om rollfördelningen mellan finans- och penningpolitik
Regeringskansliet, Ekonomi
247 sid, 2022, Pris: 369 SEK exkl. moms   

Nr. 2022:2 ESO 2022:2 Tryggare kan ingen vara? — En ESO rapport om socialförsäkringar och välfärdssystem
Regeringskansliet, Ekonomi
235 sid, 2022, Pris: 369 SEK exkl. moms   

Nr. 2022:1 ESO 2022:1 Bakåtblick på vägen fram — en ESO-rapport om etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad
Regeringskansliet, Ekonomi
183 sid, 2022, Pris: 302 SEK exkl. moms   

Nr. 2013:5 ESO-rapport 2013:5 Investeringar in blanco? — En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
Finansdepartementet, Ekonomi, Offentlig rätt
195 sid, 2013, Pris: 276 SEK exkl. moms   

Nr. 2011:8 ESO-rapport 2011:8 Att lära av de bästa — En ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt perspektiv
Fritzes, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
105 sid, 2011, Pris: 276 SEK exkl. moms   

Nr. 2010:9 ESO-rapport 2010:9 Kåren och köerna — En ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrning av svensk hälso- och sjukvård
Winblad Ulrika, Andersson Caroline
Fritzes, Ekonomi, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
141 sid, 2010, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Nr. 2010:8 ESO-rapport 2010:8 Enkelt och effektivt — en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
Fritzes, Ekonomi, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
107 sid, 2010, Pris: 209 SEK exkl. moms   

Nr. 2010:3 ESO-rapport 2010:03 Polisens prestationer — En ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
Norstedts Juridik, Offentlig rätt
59 sid, 2010  SLUT på förlag

Nr. 2009:4 ESO-rapport 2009:4 Fyra dyra fonder? — Om effektiv förvaltning och styrning av AP-fonderna
Björkmo Malin
Fritzes, Ekonomi, Offentlig rätt, Statsvetenskap och politik
223 sid, 2009, Pris: 282 SEK exkl. moms   

Nr. 2009:2 ESO-Rapport 2009:2 Regelverk och praxis i offentlig upphandling
Fritzes, Marknadsrätt, Offentlig rätt
166 sid, 2009, Pris: 237 SEK exkl. moms   

Nr. 2009:1 ESO-Rapport 2009:1 Den långsiktiga finansieringen — välfärdspolitikens klimatfråga
Fritzes, Ekonomi, Statsvetenskap och politik
119 sid, 2009, Pris: 214 SEK exkl. moms   

Ds 2003:33 Skolmisslyckande — hur gick det sen?
Fritzes, Ekonomi
139 sid, 2003, Pris: 168 SEK exkl. moms   

Ds 2003:16 Precooking in the European Union — The World of Expert Groups
Fritzes, Ekonomi
176 sid, 2003, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Ds 2003:7 Förtjänst och skicklighet — Om utnämningar och ansvarsutkrävande av generaldirektörer
Fritzes, Offentlig rätt
186 sid, 2003, Pris: 179 SEK exkl. moms   

Föregående | 1 2 | Nästa
Sida 1 av 2

  © 2017 Jure AB