ESO-rapport 2010:03 Polisens prestationer - 9789138233955 - Jure bokhandel

 

 
 
ESO-rapport 2010:03 Polisens prestationer
– En ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
   
 
Titel:ESO-rapport 2010:03 Polisens prestationer – En ESO-rapport om resultatstyrning och effektivitet
Utgivningsår:2010
Omfång:59 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789138233955
Serie:ESO-rapport nr. 2010:3
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Detta är en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), som härrör under Finansdepartementet. ESO:s ursprungliga förväntan var att det skulle vara möjligt att ta fram en översikt av studier om effektiviteten i olika polisiära insatser för att av detta material dra slutsatser om hur polisens verksamhet borde organiseras. Antalet relevanta studier visade sig dock vara starkt begränsat. Därför har professor Jerzy Sarnecki fått ta en mer grundläggande ansats och diskutera polisens mål och resultat och sätta dem i relation till aktuell forskning om utvärdering och resultatstyrning av polisiär verksamhet.

Den huvudsakliga slutsatsen är att styrning av svensk polis kännetecknas av en anmärkningsvärd brist på systematiska utvärderingar av verksamhetens effektivitet. Generellt föreslås att polisen i betydligt större utsträckning än i dag ska bygga sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet.

 
  © 2017 Jure AB