ESO-rapport 2010:8 Enkelt och effektivt - 9789138234822 - Jure bokhandel

 

 
 
ESO-rapport 2010:8 Enkelt och effektivt
– en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
   
 
Titel:ESO-rapport 2010:8 Enkelt och effektivt – en ESO-rapport om grundtrygghet i välfärdssystemen
Utgivningsår:2010
Omfång:107 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234822
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:ESO-rapport nr. 2010:8
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt , Statsvetenskap och politik

Pris: 209 SEK exkl. moms

 

Reformera Välfärdssverige!

Presenterar ett antal reformförslag för de ersättningssystem som utgör grundskyddet i dagens Välfärdssverige. Genom de föreslagna förändringarna förenklas systemen både när det gäller begriplighet och administration.
Exempel:

För ålderspensionärer m.fl. föreslås att bostadstillägg (BTP), särskilt bostadstillägg (SBTP) och äldreförsörjningsstöd (ÄFS) slås samman till ett schablonmässigt socialbidrag.
För yrkesaktiva föreslås att det nuvarande bostadsbidraget helt avskaffas och ersätts med ett ensamförälderstöd.
För att det ska löna sig att arbeta för dem som har de lägsta inkomsterna (jämfört med socialbidragets grundnivå) föreslås en sänkning av inkomstskatten för denna grupp, ett femte jobbskatteavdrag.

Detta är en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). ESO ligger under Finansdepartementet
 
  © 2017 Jure AB