ESO-rapport 2011:8 Att lära av de bästa - 9789138236505 - Jure bokhandel

 

 
 
ESO-rapport 2011:8 Att lära av de bästa
– En ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt perspektiv
   
 
Titel:ESO-rapport 2011:8 Att lära av de bästa – En ESO-rapport om svensk skola i ett internationellt perspektiv
Anmärkning:En rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)
Utgivningsår:2011
Omfång:105 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236505
Serie:ESO-rapport nr. 2011:8
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 276 SEK exkl. moms

 

Den stora skillnaden finns inte mellan länder eller skolor utan mellan klassrum!

Översikt och analys av den internationella forskningen om faktorer som påverkar elevers mätbara resultat i främst de återkommande PISA-undersökningarna.
Konstaterar att svenska elever halkat efter och nu tillhör medelmåttorna, till skillnad från eleverna i t.ex. Finland.
Mer resurser till skolan, tydligare kursplaner och rättvist betygssystem m.m. tycks inte garantera en bättre skola. Författaren hävdar att det enligt forskningen snarare är en satsning på lärarna och deras undervisningsskicklighet som ger resultat. Lärarutvecklingsprogram som förenar kollegial samverkan med externt expertstöd ger därvid störst effekt.
 
  © 2017 Jure AB