ESO-rapport 2013:5 Investeringar in blanco? - 9789138239667 - Jure bokhandel

 

 
 
ESO-rapport 2013:5 Investeringar in blanco?
– En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
   
 
Titel:ESO-rapport 2013:5 Investeringar in blanco? – En ESO-rapport om behovet av infrastruktur
Utgivningsår:2013
Omfång:195 sid.
Förlag:Finansdepartementet
ISBN:9789138239667
Kommitte:ESO Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi
Serie:ESO-rapport nr. 2013:5
Ämnesord:Ekonomi , Offentlig rätt

Pris: 276 SEK exkl. moms

 

Hur mycket ska satsas på infrastrukturen? Vilka satsningar ska göras - och hur ska de finansieras? Denna rapport ger tyvärr inget entydigt svar, men väl en rad konstruktiva bidrag till diskussionerna om vilka satsningar som bör göras och hur de bör finansieras.

Rapportens redaktörer lyfter särskilt fram tre förslag;

Varje investeringsprojekt bör bedömas på sina egna meriter.

Ett arbete med sektorövergripande beräkningsprinciper bör initieras.

Regeringen bör initiera en samlad reform av skatter och avgifter för alla transportslag.
 
  © 2017 Jure AB