ESO-Rapport 2009:1 Den långsiktiga finansieringen - 9789138232248 - Jure bokhandel

 

 
 
ESO-Rapport 2009:1 Den långsiktiga finansieringen
– välfärdspolitikens klimatfråga
   
 
Titel:ESO-Rapport 2009:1 Den långsiktiga finansieringen – välfärdspolitikens klimatfråga
Utgivningsår:2009
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232248
Serie:ESO-rapport nr. 2009:1
Ämnesord:Ekonomi , Statsvetenskap och politik

Pris: 214 SEK exkl. moms

 

Denna rapport från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) tar upp frågan om hur vi ska betala för bättre och mer välfärdstjänster i framtiden. Via skatten eller privat? Bakgrunden är att vi ser allt tydligare svårigheter med att klara den nivå på välfärdstjänsterna som medborgarna efterfrågar.

Fil. dr, tidigare statssekreterare (S) och före detta ordförande i riksbanksfullmäktige Per Borg skissar i rapporten upp en långstiktig politik för att möta medborgarnas efterfrågan på välfärdstjänster.

Genom räkneexempel visas dock att endast hälften av den eftersträvade konsumtionsökningen (om 150 miljarder kronor) kan finansieras genom effektiviseringar och ökad sysselsättning. Resten av finansieringen måste medborgarna själva ta ansvar för. Svårigheten är att göra detta på ett acceptabelt sätt, utan att orättvisa skillnader uppstår.

 
  © 2017 Jure AB