ESO 2022:1 Bakåtblick på vägen fram - 9789152504147 - Jure bokhandel

 

 
 
ESO 2022:1 Bakåtblick på vägen fram
– en ESO-rapport om etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad
   
 
Titel:ESO 2022:1 Bakåtblick på vägen fram – en ESO-rapport om etableringsprocessen på svensk arbetsmarknad
Utgivningsår:2022
Omfång:183 sid.
Förlag:Regeringskansliet
ISBN:9789152504147
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:ESO-rapport nr. 2022:1
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 302 SEK exkl. moms

 

Trots att förutsättningarna för att etablera sig på svensk arbetsmarknad är goda finns det grupper av individer som har svårt att få ordentligt fäste och därmed möjlighet att försörja sig själva. Vägen in på arbetsmarknaden kan se ut på många olika sätt och de allra flesta brukar räknas som etablerade innan 30-års ålder, men för vissa kan problem uppstå. Ökad kunskap om varför olika individer har olika etableringstakt kan utgöra en viktig grund för att underlätta etableringsprocessen. I den här ESO-rapporten kartlägger Lars Behrenz och Jonas Månsson hur vägen in på arbetsmarknaden sett ut för de som föddes 1979 och som var bosatta i Sverige mellan 1995 och 2017. Genom att kombinera olika datakällor följs gruppen över en lång tid, från 16 till 38 års ålder. Författarna beskriver utvecklingen för hela gruppen men tittar även närmare på hur faktorer som exempelvis utbildning, att begå brott eller att vara med om stora livsförändringar är förknippade med olika utfall på arbetsmarknaden. Rapporten identifierar både framgångs- och motgångsvägar och landar även i ett antal förslag som kan underlätta etablering på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB