Ds 2003:23 Validering m.m. - 9138218542 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2003:23 Validering m.m.
– fortsatt utveckling av vuxnas lärande
   
 
Titel:Ds 2003:23 Validering m.m. – fortsatt utveckling av vuxnas lärande
Anmärkning:Se även Ds 2002:66, SOU 2002:120, SOU 2002:121, SOU 2001:78, SOU 2001:60, SOU 2001:45, SOU 2000:115 och SOU 2000:28.
Utgivningsår:2003
Omfång:74 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218542
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 124 SEK exkl. moms

 

Denna promemoria innehåller rekommendationer för kommunernas fortsatta arbete med validering av vuxnas kunskaper och kompetens. Här diskuteras bl.a.
– ansvaret för valideringsarbetet, genomförande och finansiering
– utveckling av eftergymnasiala yrkesutbildningar och avveckling av rätten till interkommunal ersättning
– certifiering av utbildningsanordnare.
 
  © 2017 Jure AB